Ga direct naar: Hoofdinhoud

Horeca

Introductie

Alle horecaondernemers, met uitzondering van de Markthal, kunnen op Koningsdag en Koningsnacht exploiteren volgens de exploitatievergunning en stedelijke regels. De stedelijke regels lees je op deze pagina. Op het terras mag er geen muziek ten gehore worden gebracht, mits er een evenementenvergunning is verleend. 

Horeca langs de route 

Voor de horeca langs de route geldt dat zij geopend kunnen zijn terwijl het evenement plaatsvindt en de Koninklijke familie langsloopt. Ondernemers dienen er rekening mee te houden dat hun onderneming op 26 en 27 april minder goed bereikbaar is. 

Bij vragen kun je contact opnemen met de horecagebiedsadviseur. Hiervoor kun je een mail sturen naar: horeca@rotterdam.nl.  

Meest gestelde vragen

Tijdens Koningsnacht geldt een collectieve ontheffing op de geldende openings- en sluitingstijden. Dit betekent dat je de gehele nacht, tot 07.00 uur, je horecazaak geopend kunt houden. Uiteraard mag dit geen overlast veroorzaken. Tijdens Koningsnacht geldt een ontheffing op de geldende geluidsnormen. Je mag 15 db meer geluid produceren dan normaal. Uiteraard mag dit geen overlast veroorzaken. De ontheffing op de geluidsnormen geldt enkel voor binnen. 

Op Koningsdag mag je geopend zijn tot de geldende tijden aangegeven op je exploitatievergunning. Tijdens Koningsdag geldt een ontheffing op de geldende geluidsnormen. Je mag 15 db meer geluid produceren dan normaal, tot 23.00 uur. Uiteraard mag dit geen overlast veroorzaken. De ontheffing op de geluidsnormen geldt enkel voor binnen. 

Het is niet toegestaan om muziek te draaien op je terras, mits je een evenementenvergunning hiervoor hebt. De ontheffing op de geluidsnormen geldt enkel voor binnen. 

Het is toegestaan om een buitenbar te plaatsen. De buitenbar dient mobiel te zijn, mag maximaal 1.20m hoog zijn en is niet groter dan 2m2. Indien meerdere elementen geplaatst worden, mag geen aaneengesloten geheel ontstaan (gelijkmatig verdeeld over gehele terras).  

Het is niet toegestaan om alcohol to-go te verkopen. Je mag enkel alcohol schenken voor consumptie in je eigen horecazaak en op je terras. Je dient erop toe te zien dat mensen niet met (alcoholische) drank je terras verlaten. 

Nee het is niet verplicht om plastic bekers te gebruiken. In drukke gebieden wordt dit wel wenselijk geacht.

Voor het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. Het aanvragen van een evenementenvergunning voor Koningsdag is niet meer mogelijk vanwege de tijd die nodig is voor het verwerken van de aanvraag. 

Bij vragen kun je contact opnemen met je horecagebiedsadviseur, zie: Horeca | Ondernemen010. Je kunt ook je vraag stellen aan het Horecaloket via horeca@rotterdam.nl  

De gevolgen zijn per horeca inrichting afhankelijk. Hierover kun je contact opnemen met je horecagebiedsadviseur of een mail sturen naar: horeca@rotterdam.nl.  

Voor Noord kun je contact opnemen met Anne-Merel Bosveld: am.bosveld@rotterdam.nl. Voor Zuid kun je contact opnemen met Nienke Artz: np.artz1@rotterdam.nl.  

Op deze pagina staat een overzicht van maatregelen en een kaart. Deze informatie is ook te vinden bij www.koningsdaginrotterdam.nl/bereikbaarheid

Op 4 april wordt er een informatieavond georganiseerd voor (horeca)ondernemers. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Timmerhuis (Halvemaanpassage 90), van 18.30 uur (inloop) – 20.30 uur. Je bent daar van harte welkom, aanmelden is niet nodig. Je hoort dan wat de maatregelen exact zijn en je kunt vragen stellen. 

Mogelijk kunnen de inrijbeperkende maatregelen gevolgen hebben voor de bevoorrading. Houd hiervoor de website www.koningsdaginrotterdam.nl/bereikbaarheid in de gaten.

Alle ondernemers die zijn gevestigd langs de route van de Koninklijke wandeling krijgen de mogelijkheid om mee te doen met de Citydressing. Betreffende ondernemers ontvangen hier vóór 10 april bericht over. 

Mail je vraag naar koningsdag@rotterdam.nl

Meer informatie is te vinden op Doe mee - Koningsdag in Rotterdam.

Social media